+4 0721 389 415 eugen@distractx.com

GDPR

Informații GDPR – Confidențialitatea datelor cu caracter personal

Ultima actualizare 19.05.2018 (V1)

În această Notă de Informare, găsiți răspunsuri concrete despre cum sunt colectate, stocate și prelucrate datele dumneavoastră personale. Dacă aveți o întrebare sau nelămurire, legată de aspectele prezentate ne puteti trimite intrebările dumnvoastră la adresa CONTACT@DISTRACTX.COM sau la datele de contact furnizate mai jos.

Obiectivele demersului nostru, în ordinea importanței, privind această informare sunt următoarele:

  1. respectarea intimității dumneavoastră și protejarea datelor cu caracter personal;
  2. repectarea prevederilor Legale privind protecția datelor cu caracter personal;
  3. înțelegerea de către dumneavoastră modului a felului cum vă sunt colectate, stocate și prelucrate datele dumnvoastră pentru a vă proteja datele, pentru a respecta prevederile legale și pentru a servi interesului nostru legitim (comunicări de marketing, informări clienți, obligații legale).

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal pe care le desfășurăm, precum și tuturor interacțiunilor cu website-urile noastre: www.distractx.ro și www.distractx.com.

Aceasta este versiunea curentă (V1) și valabilă în acest moment, creată în data de 19.05.2018.

I. Datele personale pe care le prelucrăm

Colectarea datelor personale este limitată strict la ceea ce este necesar pentru a furniza o experiență de cea mai înaltă calitate cu privire la serviciile noastre și cu privire la utilizarea website-urilor noastre.

Gradul de acces la website-urile noastre are 2 niveluri de acces: vizitator și abonat newsletter.

II. Vizitatori

În calitate de vizitator, nu solicităm și nu colectăm niciun fel de date personale, însă utilizăm cookie-uri. Mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website-urile noastre sunt disponibile aici.

III. Abonarea la newsletter

În această situație utilizăm datele Dumneavoastră personale, respectiv adresa Dumneavoastră de e-mail, pentru a transmite newsletter-ele noastre cu o frecventă de 35 trimiteri pe lună care conțin articole și informații din cadrul www.distractx.ro și www.distractx.com.

Puteți dezabonați în orice moment de la newsletter:
– printr-un click, pe linkul plasat la sfârșitul fiecărui newsletter trimis de noi:
Dacă doriți dezabonați de la newsletter-ele noastre click aici.
sau
– prin trimiterea unui e-mail cu textul „Dezabonare Newsletter” la adresa contact@distractx.com

Dezabonarea efectivă este în termen de maximum 7 zile de la aceasta acțiune a Dumneavoastră.

IV. Temeiuri legale de prelucrare a datelor personale

În cazul în care sunteți abonați la newsletter-ele noastre, prelucrăm datele Dumneavoastră personale, respectiv adresa Dumneavoastră de e-mail, în baza consimțământului Dumneavoastră pentru abonarea la newsletter.
Aveți posibilitatea de a dezabona în orice moment și vom înceta prelucrarea datelor Dumneavoastră personale în acest scop, respectiv adresa Dumneavoastră de e-mail.

V. Durata de stocare

Prelucrăm datele Dumneavoastră personale, respectiv adresa Dumneavoastră de e-mail, până la momentul la care vă doriți să vă dezabonați de la serviciile noastre, după caz, imediat după perioada necesară procesării tehnice a acestor modificări de maximum 7 zile.

Vom șterge toate datele Dumneavoastră personale, respectiv adresa Dumneavoastră de e-mail, atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau atunci când retrageți consimțământul (dacă prelucrarea datelor Dumneavoastră se bazează pe consimțământ), cu excepția cazurilor în care prelucrarea datelor Dumneavoastră personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea.

VI. Persoane terțe

Ca regulă generală nu divulgăm și nu transferăm datele Dumneavoastră personale, respectiv adresa Dumneavoastră de e-mail, către terți. Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu excepția cazului în care legea aplicabilă ne împiedică să facem o astfel de informare.

În cazul în care vom divulga sau transfera datele Dumneavoastră personale către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom adopta masurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite, de exemplu, furnizori de soluții IT necesare administrării afacerilor, inclusiv soluții de contabilitate financiară sau furnizori de soluții de management al contactelor. Cu toți împuterniciții vom încheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că împuterniciții își asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) în deplină conformitate cu legile aplicabile și care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor Dumneavoastră personale.

VII. Securitatea datelor personale

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructură IT corespunzătoare care ne permit să descoperim, să notificăm și să documentăm încălcări ale securității datelor personale în cel mai scurt timp posibil.

Dacă descoperim o încălcare a securității datelor Dumneavoastră personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile Dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. vom informa cu privire la încălcarea securității datelor Dumneavoastră personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile Dumneavoastră.

VIII. Drepturile Dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor tale personale:

Dreptul de acces la datele personale.
Dreptul de a obține rectificarea datelor personale inexacte.
Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastră personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să exercitați oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: gdpr@distractx.com

Vom analiza fiecare solicitare și vom comunica acțiunile întreprinse în acest sens în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de la momentul înregistrării solicitării Dumneavoastră.
În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea Dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii Dumneavoastră, vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea Dumneavoastră.

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile Dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
De asemenea, puteți adresați și instanțelor de judecată.

IX. Modificări ale Notei de Informare

Dacă ne decidem să modificăm această notă de informare, vom publică o nouă versiune aici, care o va înlocui pe aceasta, anuntand data modificarii ei.

X. Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul datelor personale este SC DISTRACTX CAMP SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, Str. Straja nr 15, bl 40, sc 1, ap M9, Sector 4, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/11528/2014, cod unic înregistrare 33660666.